Avelsmål

Vi bedriver uppfödning i liten skala. För att möjliggöra en uppfödning med bäst skötsel och utbildning av våra uppfödningar har vi valt att endast ha två till maximalt fyra ston i avel.