Yngri vom Steinsiekener Moor

Född 2007-05-08 hos Karen Roth i Tyskland

Hämtat av Sabine i mars 2008
Svart utan tecken
Frieser, Hingst , Yngri dog en hastig död p.g.a. tarmvred annandagen påsk 2010. Hästkliniken i Skara var stängt, ingen kunde hjälpa honom mera! En skock för oss alla här i Malmhult! Saknaden är stor!

e Feitse 293 Stb Preferent Jochem 259 Mark Pref
Ottsje 5340 Ster pref
Lysebet Ster pref Bjinse 241
Ankje model pref
u Hara fan Ravenshorst Stb Ster Brandus 345 Stb Sport Reitse 272 Pref
Hoogheid 7974 Ster
Hennie van Aegwirden Stb Ster Hearke 254 Preferent
Poike fan Butensoarch StbYngri och jag på Hellekis säteri i mars 2010!


Jobbar vidare med Yngris lydnat!


Jobbar vidare med Yngris lydnat!


Här har Rebecka tagit över träningen av Yngri en stund!


Yngri i vägvinnande trav i mai 2009


Yngri med vårkänslor, ta mig i baken!


Får jag be om lov?


Yngri på lekhumor!


Yngri i galopp på betet


Yngri med lila täcke 2008-03-13


2008-03-08


Yngri och två hönor
Powerful och Yngri


Yngri i Tyskland


Yngri med mamma